Kvalité & Miljöpolicy

J2 ELCOMP AB är ett dokumenterat kompetent och konkurrenskraftigt företag.
Där kvalitet är ett helhetsbegrepp och där vi levererar produkter på rätt sätt, med rätt kvalité i rätt tid.

Vi prioriterar förebyggande kvalitetsåtgärder och strävar alltid efter att göra rätt från början.
Trots detta har vi snabba och säkra rutiner för att hantera eventuella avvikelser

Vi definierar kundernas behov korrekt och entydigt och bedömer om arbetet är genomförbart och lämpligt innan vi åtar oss det.

Vi har delegerat kvalitetsansvar så att respektive funktion är ansvarig för sin del av kvalitetssäkringsarbetet.

Vi utbildar all vår personal kontinuerligt så att varje medarbetare har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.

Vi arbetar fortlöpande med våra leverantörer så att de hela tiden är uppdaterade kring våra kvalitetskrav och kontrollerar att de kan uppfylla dessa krav.

Vi arbetar dessutom med ständiga förbättringar i alla funktioner.

J2 ELCOMP AB verksamhet innebär i sig relativt liten miljöbelastning, men inte desto mindre arbetar vi aktivt med att hela tiden minska vår miljöpåverkan.

Detta stämmer väl överens med den livsstil som finns här där natur och miljö är viktiga för oss både privat och som företag.

Vi arbetar fokuserat i samklang med ekonomi och service för ständig förbättring.

Påbland annat följande områden:

Effektiva lösningar på transportsidan där vi optimerar dessa för att förebygga föroreningar och därmed minska miljöpåverkan

Fortlöpande minska avfallsmängden från vår verksamheten

Hushållning med energi och resurser

Förebyggande av föroreningar

Vi arbetar naturligtvis för att alltid uppfylla de krav och lagar som gäller inom detta område

Alla anställda hålls informerade och involverade om det miljöarbete vi bedriver

ALLT OM J2ELCOMP

GRUNDADES 1996


Den första januari år 1996 grundades BKS Elektronikmontering av Bodil, Kjell och Svante, därav namnet BKS.

BKS tillverkade elektronikprodukter och hade lång erfarenhet inom kretskortstillverkning när det kom till både ytmontering och hålmontering.

År 2010 tillkom John Jonsson till företaget och tillförde en mångårig erfarenhet inom ytmontering samt lödning. Förutom sin erfarenhet inom elektronikmonteringsbranchen var John även utbildad elektriker, som gjorde att BKS grenade ut och tog på elinstallationer.

År 2018 började Jens Sjödin på företaget, och med hans förmåga att sålla information tog han snabbt över administreringen på företaget.

Sedan är 2020 har företaget drivits vidare av John och Jens.

I slutet av år 2022 känner John och Jens att dem skulle vilja sätta sin egna prägel på företaget och bestämmer sig för att byta namn, och efter lång funderingstid kommer man till slut fram till att BKS kommer gå som J2 Elcomp i fortsättningen.

Nerladdningar